Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Vũ Thị Hiền

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0976932426

vuthihien@tuaf.edu.vn

Đoàn Thị Thanh Hiền

Thạc sĩ

0866688561

doanthithanhhien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Chí Hiểu

Giảng viên - Tiến sỹ

Tổ 15 - Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên

0983640119

nguyenchihieu@tuaf.edu.vn

Đỗ Trung Hiếu

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế & PTNT

0868102666

dotrunghieu@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Hoà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi thú y

0912 164 111

nguyenhuuhoa@tuaf.edu.vn

Trần Minh Hòa

Phó trưởng phòng KH&ĐT - Thạc sỹ

(+84)915.214.566

tranminhhoa@tuaf.edu.vn

Văn Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0982 068 949

vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

Dương Thị Thu Hoài

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và PTNT - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84986.737.493

duongthithuhoai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Công Hoan

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

0912.587.142

nguyenconghoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Duy Hoan

nguyenduyhoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hoàn

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm Nghiệp

0982973876

nguyenthithuhoan@tuaf.edu.vn

Phùng Đức Hoàn

phungduchoan@tuaf.edu.vn

Trần Thị Hoan

Trưởng bộ môn Chăn nuôi - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên

0988 520086

tranthihoan@tuaf.edu.vn

Bùi Xuân Hồng

Thạc sĩ

Tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên

0869657333

buixuanhong@tuaf.edu.vn