Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Kiều Thị Thu Hương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Kiều Thị Thu Hương

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa Kinh Tế & PTNT Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84964367976

Email: kieuthithuhuong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Kiều Thị Thu Hương

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development (FERD)

Tel: +84964367976

Email: kieuthithuhuong@tuaf.edu.vn

Website: