Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Kiều Văn Hoà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Kiều Văn Hoà

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0912021320

Email: kieuvanhoa@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/kieuvanhoa

Name: Kiều Văn Hoà

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Science

Tel: 0912021320

Email: kieuvanhoa@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/kieuvanhoa