Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ La Văn Công
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: La Văn Công

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Trưởng bộ môn

Địa chỉ: Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Di động: 0962731709

Email: lavancong@tuaf.edu.vn

Website: lavancong@tuaf.edu.vn

Name: La Văn Công

Degree: Master of Science in Agriculture

Title: Lecturers

Office Address: Hamlet 10, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Tel: 0962731709

Email: lavancong@tuaf.edu.vn

Website: lavancong@tuaf.edu.vn

Đại học ngành Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên niên khóa 1990 - 1995

Cao học ngành Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên niên khóa 1997 - 1999

Tiến sĩ ngành Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam niên khóa 2009 - 2014