Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ La Văn Công
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: La Văn Công

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ: Xóm 10 - Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Di động: 0962731709

Email: lavancong@tuaf.edu.vn

Website: lavancong@tuaf.edu.vn

Name: La Văn Công

Degree: Master of Science in Agriculture

Title:

Office Address:

Tel: 0962731709

Email: lavancong@tuaf.edu.vn

Website: lavancong@tuaf.edu.vn

Đại học ngành Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên niên khóa 1990 - 1995