Chào mừng bạn đến với website: Ky su Lã Văn Hiền
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lã Văn Hiền

Học vị: Ky su

Chức danh:

Địa chỉ: Thien Huong - Thuy Nguyen - Hai Phong

Di động:

Email: lavanhien@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Lã Văn Hiền

Degree: Engineer

Title:

Office Address:

Tel:

Email: lavanhien@tuaf.edu.vn

Website: