Chào mừng bạn đến với website: TS Lê Minh Châu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lê Minh Châu

Học vị: TS

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn CNĐV - NTTS

Di động:

Email: leminhchau@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Lê Minh Châu

Degree:

Title:

Office Address:

Tel:

Email: leminhchau@tuaf.edu.vn

Website: