Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Lê Minh Toàn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lê Minh Toàn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Trung tâm ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp

Di động: 0912.551.563

Email: leminhtoan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Lê Minh Toàn

Degree:

Title:

Office Address: Technology Incubation Center and start-up support

Tel: 0912.551.563

Email: leminhtoan@tuaf.edu.vn

Website: