Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Lê Sỹ Hồng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lê Sỹ Hồng

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp

Di động: 09154347778

Email: lesyhong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Lê Sỹ Hồng

Degree: PD

Title: Teacher

Office Address: Foretry faculty

Tel: 09154347778

Email: lesyhong@tuaf.edu.vn

Website: