Chào mừng bạn đến với website: TS Lê Sỹ Lợi
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lê Sỹ Lợi

Học vị: TS

Chức danh: Phó Viện trưởng Viện Khoa học sự sống

Địa chỉ:

Di động: 0912551516

Email: lesyloi@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Lê Sỹ Lợi

Degree:

Title:

Office Address:

Tel: 0912551516

Email: lesyloi@tuaf.edu.vn

Website: