Chào mừng bạn đến với website: Phó giáo sư - Tiến sĩ Luân Thị Đẹp
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Luân Thị Đẹp

Học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0912911319

Email: luanthidep@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Luân Thị Đẹp

Degree: Associate Prof - PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Agronomy - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0912911319

Email: luanthidep@tuaf.edu.vn

Website: