Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Lục Văn Cường
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lục Văn Cường

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp

Di động: (+84)985810811

Email: lucvancuong@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn

Name: Lục Văn Cường

Degree: MSc

Title: Lecturer

Office Address: The faculty of Forestry, Thai Nguyen University of Agriculture & Forestry

Tel: (+84)985810811

Email: lucvancuong@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn

I. Quá trình đào tạo

1. Đại học Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm học (2003) tại Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

2. Thạc sỹ Lâm học, chuyên ngành Lâm nghiệp (2009) tại Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

 

 

II. Các môn học giảng dạy:

Bậc đại học

  1. Ứng dụng CNTT trong Quản lý tài nguyên rừng
  2. Ứng dụng GIS và Viễn thám trong bảo tồn đa dạng sinh học

III. Hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu công nghệ định vị toàn cầu (GPS - Global Positioning System); Hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographical Information System); Công nghệ Viễn thám (RS - Remote Sensing) 

2. Ứng dụng công nghệ thành lập bản đồ số bằng các phần mềm GIS (MapInfo, ArcGIS, QGIS,...); ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng, trong bảo tồn đa dạng sinh học,...

3. Nghiên cứu xây dựng, cập nhật dữ liệu diễn biến tài nguyên rừng (FRMS); Chuyển đổi tọa độ, phân tích dữ liệu không gian và thuộc tính ngành Lâm nghiệp (FME,...)

4. Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin xử lý dữ liệu lâm nghiệp (Statgraphics, SPSS,..)