Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Lương Thị Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lương Thị Anh

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính - P.Trưởng bộ môn Lâm sinh - Trồng rừng

Địa chỉ: Khoa Lâm Nghiệp

Di động: +841688392926

Email: luongthianh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/luongthianh

Name: Lương Thị Anh

Degree: Master

Title: Major Lecturer

Office Address: Faculty Of Forestry

Tel: +841688392926

Email: luongthianh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/luongthianh

Năm 1986 tốt nghiệp trường đại học Lâm Nghiệp Việt Nam chuyên ngành Lâm Sinh.

Năm 1987 là cán bộ kĩ thuật tại lâm trường Hữu Lũng Lạng Sơn.

Năm 1988 đến nay tôi là giảng viên tại khoa Lâm nghiệp trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên.