Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Lương Thị Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương giảng dạy hệ đại học

Học phần : TRỒNG RỪNGDowload

Số tín chỉ: 2
Mã số: AFF321
(Dùng cho chuyên ngành Lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng)

----------------------------------------------------------------------

Học phần :  LÂM SINH TỔNG HỢPDowload

Số tín chỉ: 2
Mã số: GSY321
(Dùng cho chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)

----------------------------------------------------------------------