Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Lương Thị Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

 “Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng của cây Lim xẹt trong giai đoạn vườn ươm tại trường ĐHNL Thái Nguyên”.

2003

 

Cơ sở

 

Chủ trì

2

 “Ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng ra rễ của hom Ba kích tại  vườn ươm khoa Lâm nghiệp trường ĐH NL Thái nguyên".

2006

 

Cơ sở

 

Chủ trì

3

“Nghiên cứu xác định các biện pháp kỹ thuật và quản lý phục hồi rừng tự nhiên nghèo kiệt tại tỉnh Bắc Kạn”

2008

 

Bộ

 

Tham gia

4

“Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo giống Trám ghép tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên ”.

 

2008-2009

 

Bộ

 

Chủ trì

5.

“Đánh giá hiệu quả các mô hình nông lâm kết hơp”

2009

Bộ

Tham gia

6

“Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng khu vực vùng đêm các khu bảo tồn tỉnh Bắc Kạn”

 

2009-2010

 

Bộ

 

Tham gia

7

“Đánh giá hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật của các mô hình khuyến lâm”

2010

Bộ

Tham gia

8

“Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất quả Trám Trắng (Cana rium album) trồng sau ghép tại huyện Đồng Hỷ, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”.

 

2010-2011

 

Bộ

 

Chủ trì

9

Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm loài cây Móc tại trường ĐH Nông Lâm TN

2012

Cơ sở

Chủ trì

10

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Trám đen ghép tại ĐH Nông Lâm TN

2014

Cơ sở

Chủ trì

11

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Sa Mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata, 1908) tại tỉnh Hà Giang

2015

Nhà nước

Tham gia

12

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống một số loài cây bản địa trồng rừng gỗ lớn phục vụ đào tạo tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

2015

Cơ sở

Tham gia

13

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

2016

Bộ

Tham gia

14

“Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Tùng La Hán (Podocarpus macrophyllusy) bằng phương pháp giâm hom tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên”

2016

Cơ sở

Tham gia