Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Lương Thị Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Vai trò của việc giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình đến khả năng phục hồi rừng và đất rừng ở Đồng Hỷ Thái Nguyên

2002

Tạp chí khoa học công nghệ Nông Lâm nghiệp trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, số 1

2

Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích tới khả năng ra rễ của hom giâm loài đỗ Quyên ở vườn quốc gia Tam đảo

2003

Tạp chí NN&PTNT số 3

3

Chuyển giao kỹ thuật Lâm nghiệp tại xóm Nác Liên Minh - Võ Nhai Thái Nguyên

2005

Tạp chí khoa học công nghệ, số kỷ niệm 35 năm thành lập trường ĐH Nông Lâm

4

Ảnh hưởng của phương pháp ghép đến sản xuất giống cây trám trắng (Canarium album Raeusch) ở Thái Nguyên

2009

Tạp chí khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

5

Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất quả của Trám trắng (Canarium album Raeusch) tại Thái Nguyên

2011

Tạp chí khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

6

Kỹ thuật tạo giống Trám đen ghép trồng lấy quả tại trường đại học Nông Lâm Thái nguyên

2015

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập138 số 08, 2015 tr. 3 – 10.

7

Ảnh hưởng của chế độ ánh sáng đến sinh trưởng của cây Phay (Duabanga grandisflora Roxb.ex) trong giai đoạn vườn ươm.

2015

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn trung du, miền núi phía Bắc (tháng 11 năm 2015) trang 205-211.

8

Ảnh hưởng của thành phần ruột bầu, chế độ tưới nước và che sáng đến sinh trưởng của cây Xoan Nhừ (Choerospondias axillaris Roxb.) trong giai đoạn vườn ươm

2016

Tạp chí khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên