Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Lương Thị Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Sách, giáo trình đã xuất bản:

Các sách tham gia biên soạn:

- Mai Quang Trường, Lương Thị Anh - Giáo trình trồng rừng - NXB Nông nghiệp, 2007

- Đặng Kim Vui, Lương Thị Anh - Giáo trình kỹ thuật Lâm Sinh - NXB Nông nghiệp, 2013

- Lê Sỹ Trung, Dương Văn Thảo, Lương Thị Anh - Giáo trình rừng và môi trường - NXB Nông nghiệp, 2014