Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Lương Văn Hinh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lương Văn Hinh

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Phó giáo sư

Địa chỉ: Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Di động: 0913027586

Email: luongvanhinh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Lương Văn Hinh

Degree: Doctor

Title: Assoc. Prof.

Office Address: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0913027586

Email: luongvanhinh@tuaf.edu.vn

Website: