Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Mai Thị Ngọc An
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Mai Thị Ngọc An

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Thái Nguyên

Di động:

Email: maithingocan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Mai Thị Ngọc An

Degree:

Title:

Office Address:

Tel:

Email: maithingocan@tuaf.edu.vn

Website:

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:   Mai Thị Ngọc An           

Năm sinh: 02/7/1973                                        Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Nơi sinh: Đại Từ - Thái Nguyên

Học vị: Thạc sĩ                                                        Năm công nhận: 2003

Chức danh: Giảng viên chính                                Năm công nhận: 2011

Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ nhà riêng: Tổ 1 – Phường Hương Sơn – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại DĐ: 0912.003.677                   Email: maithingocan@tuaf.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên

Ngành học: Sư phạm ngànhToán                            Năm tốt nghiệp: 1994

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số               Năm tốt nghiệp: 2003

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

3. Ngoại ngữ

Cử nhân Tiếng Anh                                              Năm công nhận: 2011

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

         Thời gian

         Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1994 đến 2006

Trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện Kim Thái Nguyên

Giảng viên

Từ năm 2006 đến nay

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Giảng viên