Chào mừng bạn đến với website: Th.S Mai Thị Ngọc Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Mai Thị Ngọc Hà

Học vị: Th.S

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa học cơ bản - Đại học NLTN

Di động: 0962586083

Email: maithingocha@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/maithingocha

Name: Mai Thị Ngọc Hà

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Facuty of basic Siences

Tel: 0962586083

Email: maithingocha@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/maithingocha

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Mai Thị Ngọc Hà              

Năm sinh: 27/09/1984                                         Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Nơi sinh: Cù Vân - Đại Từ - Thái Nguyên

Học vị: Thạc sĩ                                                        Năm công nhận: 2010

Chức danh: Giảng viên chính                                Năm công nhận: 2020

Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ nhà riêng: Tổ 11 - Tân Long - Thái Nguyên

Điện thoại DĐ: 0962586083                                 Email: maithingocha@tuaf.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên

Ngành học: Sư phạm Toán học                            Năm tốt nghiệp: 2006

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Toán ứng dụng               Năm tốt nghiệp: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Nghiên cứu sinh: Từ năm 2020 đến nay

3. Ngoại ngữ

Trình độ B tiếng Anh                                              Năm công nhận: 2015

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

         Thời gian

         Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ năm 2006 đến này

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Giảng viên