Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nông Thị Xuân
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nông Thị Xuân

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động:

Email: nongthixuan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nongthixuan

Name: Nông Thị Xuân

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Facuty of Basic Siences - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel:

Email: nongthixuan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nongthixuan

1. Sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Nông Thị Xuân

- Sinh ngày: 08/9/1989

- Dân tộc: Tày

- Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

- Chỗ ở hiện nay: Tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Quá trình đào tạo:

- Năm 2007, tôi thi đỗ và theo học đại học tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (2007 - 2011).

- Từ năm 2012 đến 2014, tôi theo học chương trình cao học chuyên ngành Hồ Chí Minh học, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Quá trình công tác:

- Tôi làm việc tại khoa Khoa học cơ bản từ tháng 10 năm 2011 đến nay.

- Tôi giảng dạy môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh.