Chào mừng bạn đến với website: ThS Nguyễn Bá Hùng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Bá Hùng

Học vị: ThS

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Giảng dạy bộ môn Toán

Di động: 0973429408

Email: nbhung268@gmail.com

Website:

Name: Nguyễn Bá Hùng

Degree:

Title:

Office Address:

Tel: 0973429408

Email: nbhung268@gmail.com

Website:

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội

Từ năm 2012: Giảng viên bộ môn Toán - đảm nhiệm công tác giảng dạy môn Toán học tại Khoa Khoa học cơ bản, trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tháng 9 năm  2016: Tốt nghiệp bằng Thạc sỹ khoa học, chuyên ngành Toán giải tích - Đại học sư phạm Hà Nội