Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Ngô Thị Ánh Ngoc
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Ngô Thị Ánh Ngoc

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Chuyên viên

Địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Di động:

Email: ngothianhngoc@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Ngô Thị Ánh Ngoc

Degree: Master

Title: Senior Staff

Office Address:

Tel:

Email: ngothianhngoc@tuaf.edu.vn

Website: