Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Ngô Thị Hồng Gấm
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Ngô Thị Hồng Gấm

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Quản lý Tài nguyên - DHNL

Di động: 0386170060

Email: ngothihonggam@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Ngô Thị Hồng Gấm

Degree: Master Degree

Title:

Office Address: Natural Resources Management Faculty - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0386170060

Email: ngothihonggam@tuaf.edu.vn

Website:

I. Quá trình đào tạo

 

II. Hướng nghiên cứu