Chào mừng bạn đến với website: Giảng viên - Thạc sĩ Ngô Thị Mây Ước
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Ngô Thị Mây Ước

Học vị: Giảng viên - Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động: 0976178983

Email: ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/ngothimayuoc

Name: Ngô Thị Mây Ước

Degree: master

Title:

Office Address:

Tel: 0976178983

Email: ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/ngothimayuoc

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

1. Họ và tên: NGÔ THỊ MÂY ƯỚC

2. Ngày tháng năm sinh: 01/6/1983          Nữ; Dân tộc: Kinh

3. Đảng viên Đảng CSVN:

4. Quê quán: Xã Phong Hải - TX Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh

5. Chỗ ở hiện nay: Số nhà 525, Tổ 7, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

6, Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

7. Quá trình công tác:

     Từ 9/2006 đến nay: Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

8. Hiện nay là: Giảng viên

9. Học vị:

      Được cấp bằng ĐH tháng 6 năm 2006, ngành Triết học, tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

        Được cấp bằng Thạc sĩ năm 2011, ngành Triết học, tại Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

        Đã hoàn thành 06 đề tài NCKH cấp trường

11. Khen thưởng: Đạt Lao động tiên tiến liên tục từ năm 2007 đến nay