Chào mừng bạn đến với website: Giảng viên - Thạc sĩ Ngô Thị Mây Ước
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Ngô Thị Mây Ước

Học vị: Giảng viên - Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động: 0976178983

Email: ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/ngothimayuoc

Name: Ngô Thị Mây Ước

Degree: master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Science

Tel: 0976178983

Email: ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/ngothimayuoc

Education

Year

Institution

Major

Degree

2002 - 2006

Vietnam National University

Philosophy

Bachelor

2008 - 2011

Vietnam National University

Philosophy

Master

 

Employment

Year

Position

Institution

2006 - current

Lecturer

Faculty of Basic Science, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam

 

  Interests

  1. Philosophy
  2. Ho Chi Minh’s Ideology