Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Ngô Xuân Bình
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Ngô Xuân Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giáo sư

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Di động: 0979736586

Email: ngoxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn/khoacnsh.html

Name: Ngô Xuân Bình

Degree: PhD

Title: Assoc. Prof.

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food Technology

Tel: 0979736586

Email: ngoxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn/khoacnsh.html

Chức vụ: Hiện nay: Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ các Ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ KH&CN

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

I. Đào tạo:

1. Được cấp bằng ĐH tháng 10 năm 1984 ngành: Nông nghiệp chuyên ngành: Trồng trọt

    Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái (nay là Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

  – Được cấp bằng ThS  tháng 2 năm 1998  ngành: Nông nghiệp, chuyên ngành: Khoa học cây trồng

    Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Tổng hợp Kyushu, Nhật Bản

  – Được cấp bằng TS ngày 26 tháng 3 năm 2001, ngành: Nông nghiệp, chuyên ngành: Khoa học cây trồng

   Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Tổng hợp Kyushu, Nhật Bản

2. Đã được công nhận chức danh PGS tháng 10 năm 2005, ngành: Nông nghiệp

3. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh  Giáo sư tại HĐCDGS cơ sở: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

4. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐCDGS ngành, liên ngành: Nông Lâm nghiệp.

II. Nghiên cứu Khoa học:

1. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học chủ yếu đã nghiên cứu:

            - Các nghiên cứu cơ bản, sinh học phân tử, sinh học tế bào và ứng dụng trong việc chọn tạo quả không hạt ở cây ăn quả.

            - Các nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học thực vật (chuyển gen nuôi cấy mô tế bào, đột biến, cứu phôi...) trong nhân giống cây trồng invitro, chuyển gen ở thực vật..

            - Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học cây trồng và ứng dụng trong chọn tạo giống, kỹ thuật thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng quả (chủ yếu trên đối tượng cây Rau - Hoa - Quả (Horticulture).

2. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

            - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

            Hướng dẫn 08 nghiên cứu sinh, trong đó đã có 03 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công tại hội đồng cấp cơ sở đã nhận được ý kiến của phản biện kín cho phép bảo vệ luận án Tiến sĩ,  đang chuẩn bị bảo vệ cấp nhà nước (cấp Đại học), đang hướng dẫn chính 03 Nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học cây trồng, và đang hướng dẫn phụ 01 Nghiên cứu sinh chuyên ngành công nghệ thực phẩm;

            - Hướng dẫn học viên cao học

Đã hướng dẫn 31 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ trong đó có: 02 Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học, 05 thạc sĩ chuyên ngành sinh học ứng dụng và 24 thạc sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng.

            - Nghiên cứu khoa học

Đã hoàn thành 10 đề tài trong đó có 01 đề tài cấp nhà nước (chủ nhiệm  đề tài), 04 đề tài cấp Bộ (chủ nhiệm 03 đề tài), 01 đề tài cấp tỉnh (là chủ nhiệm), 01 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên (là chủ nhiệm) và 03 đề tài cơ sở (là chủ nhiệm của cả 03 đề tài).

           - Xuất bản sách và các bài báo

Đã xuất bản 07 sách và giáo trình dùng cho sinh viên đại học và sau đại học: trong đó có 05 giáo trình (chủ biên 02 sách giáo trình và tham gia viết 03 giáo trình) và 02 sách tham khảo (chủ biên 01 và tham gia viết 01). Xuất bản 127 bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước, hội thảo trong nước và hội thảo quốc tế trong đó có 11 bài báo có điểm SCIE.

III. Quá trình công tác:

            Từ năm 1984 đến năm 1986: Cán bộ giảng dạy (thực hành) bộ môn Cây công nghiệp-Cây ăn quả, khoa Trồng trọt (nay là Khoa Nông học), trường ĐH Nông nghiệp III (nay là Trường Đại  học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên).

            Từ năm 1987 đến năm 1994: Giảng viên, phó chủ nhiệm bộ môn Rau-Hoa-Quả, Khoa  Trồng trọt, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên.

            Từ năm 1995 đến năm 2002: Thực tập sinh, học Thạc sĩ và Tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Nhật Bản.

            Từ năm 2002 đến năm 2005: Giảng viên chính, Chủ nhiệm Bộ môn Rau - Hoa - Quả, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

            Từ năm 2005 - 4/2010: Phó giáo sư, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Phó chủ nhiệm Khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên.

            Từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2014: Chủ nhiệm Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

            Từ tháng 9/2008 đến tháng 2/2014: Kiêm nhiệm Phó Giám đốc Viện Khoa học sự sống, Đại học Thái Nguyên.

            Từ tháng 3/2014 4/2016: Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.

            Từ tháng 5/2016 đến nay: Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ các Ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ KH&CN

            Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ): Vụ Khoa học và Công nghệ các Ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ KH&CN

     Địa chỉ cơ quan: 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội

     Điện thoại cơ quan: 04.3555.1726; E-mail: ngobinh2000@yahoo.com , Fax:

     Chức vụ: Hiện nay: Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ các Ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ KH&CN

     Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục (nếu có): Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.