Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Ngô Xuân Bình
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Ngô Xuân Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giáo sư

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Di động:

Email: ngoxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn/khoacnsh.html

Name: Ngô Xuân Bình

Degree: PhD

Title: Assoc. Prof.

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food Technology

Tel:

Email: ngoxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn/khoacnsh.html