Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Chí Hiểu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Chí Hiểu

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên

Di động: 0983640119

Email: nguyenchihieu@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Chí Hiểu

Degree: Doctor

Title: Lecterers

Office Address: Group 11 - Dong Quang Ward - TN City

Tel: 0983640119

Email: nguyenchihieu@tuaf.edu.vn

Website:

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: SN: 1974  Dân tộc: Kinh  Quê quán:Yên Thế - Bắc Giang                                         

Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: Học Đại học chính quy ngành trồng trọt, tốt nghiệp năm 1998; Học đại học VB 2 ngành Ngôn ngữ Anh, tốt nghiệp năm 2012; tốt nghiệp thạc sỹ ngành Trồng trọt năm 2002; Bảo vệ và nhận bằngTiến sỹ chuyên ngành Nông nghiệp tại ĐH Nông Lâm Thái Nguyên năm 2012, Tên luận án: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây Bò khai (Erythropalum Scandens Blume) tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn”

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 1998-2002 Là Giảng viên tập sự giảng dạy, nghiên cứu tại khoa Trồng trọt + học Thạc sỹ; Từ 2002-2011 Là Giảng viên, Phụ trách Bộ môn KH&CNMT thuộc khoa Tài nguyên và Môi trường; Từ 2012- 2020: Là Giảng viên,Trưởng Bộ môn Sinh thái và Biến đổi khí hậu - Khoa Môi trường; Là cán bộ nghiên cứu và chuyển giao KHCN, Trưởng BM Sinh thái và Đa dạng SH thuộc Trung tâm MT&TN Miền núi; Bí Thư Chi bộ, Trưởng phòng HC - TC Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên; Từ năm 2020 - nay Là Giảng viên khoa Môi trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU: Tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu ở các lĩnh vực như: Sinh thái học, sinh thái nông nghiệp, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, Quản lý tài nguyên, môi trường và đánh giá tác động môi trường. Từng tham gia nhiều chương trình, đề tài, dự án về các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường (đặc biệt là đối với các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc VN)