Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Chí Hiểu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Giáo trình tham gia biên soạn.

01. Đặng Văn Minh,Đỗ Thị Lan,Nguyễn Chí Hiểu, 2013, Giáo trình đánh giá tác động môi trường, NXB Nông Nghiệp. 

02.Đặng Văn Minh, Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Đức Nhuận, Hoàng Hữu Chiến, Lê Thị Kiều Oanh, 2020, Giáo trình Du lịch sinh thái, NXB Bách khoa HN.