Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Công Hoan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Công Hoan

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Di động: 0912.587.142

Email: nguyenconghoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenconghoan

Name: Nguyễn Công Hoan

Degree: Doctor

Title: Lecturer

Office Address: Forestry faculty, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen city, Vietnam

Tel: 0912.587.142

Email: nguyenconghoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenconghoan