Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Đăng Cường
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Đăng Cường

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp

Di động: 0983311655

Email: nguyendangcuong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Đăng Cường

Degree: Doctor

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Forestry (TUAF)

Tel: 0983311655

Email: nguyendangcuong@tuaf.edu.vn

Website:

Tốt nghiệp tiến sĩ tại trường Hamburg University, Germany (https://www.biologie.uni-hamburg.de/zentrum-holzwirtschaft/personen/weltforstwirtschaft.html) năm 2018.

Hướng nghiên cứu chính: Mô hình tối ưu, GIS, thống kê ứng dụng trong Lâm nghiệp, Điều tra rừng, Sản lượng rừng, Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

CV_LYLICHKHOAHOC