Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Đăng Cường
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Đăng Cường

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp

Di động: 0983311655

Email: nguyendangcuong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Đăng Cường

Degree: Doctor

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Forestry (TUAF)

Tel: 0983311655

Email: nguyendangcuong@tuaf.edu.vn

Website:

Tôi tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2007 và thạc sỹ năm 2012.

Hiện là nghiên cứu sinh của trường Hamburg University, Germany (https://www.biologie.uni-hamburg.de/zentrum-holzwirtschaft/personen/weltforstwirtschaft.html).

Hướng nghiên cứu chính: Mô hình tối ưu, GIS, thống kê ứng dụng trong Lâm nghiệp, Điều tra rừng, Sản lượng rừng, và REDD+