Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Đăng Cường
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương các học phần

STT

  Tên học phần

Số tín chỉ

 Ngành học

Tài liệu

1

Ứng dụng GIS trong Lâm nghiệp 2020

(Đại học)

3 QLTNR

Đề cương chi tiết

2

Ứng dụng GIS trong Lâm nghiệp 2022

(Đại học)

3 QLTNR, Lâm sinh, NLKH

Đề cương chi tiết

Ứng dụng GIS trong Lâm nghiệp 2018

(Đại học)

3 QLTNR

Đề cương chi tiết

4

Xây Dựng CSDL trong Lâm nghiệp

(Đại học)

6 Lâm sinh và QLTNR Đề cương chi tiết
5

Ứng dụng GIS và viễn thám trong QLTNR

(Thạc sĩ)

2 Lâm học và QLTNR Đề cương chi tiết
6

Ứng dụng CNTT theo dõi DBTNR

(Thạc sĩ)

2 QLTNR Đề cương chi tiết
7

Ứng dụng CNTT trong Lâm nghiệp

(Thạc sĩ)

2 Lâm học Đề cương chi tiết
8

CNTT trong Lâm nghiệp

(Tiến sĩ)

2 Lâm sinh Đề cương chi tiết