Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuận
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Đức Nhuận

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn Khoa học Đất

Di động: 098.6886.098; 089.8668.089; 0913.013.006

Email: nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Đức Nhuận

Degree: PhD

Title:

Office Address: Dept. of Soil science

Tel: 098.6886.098; 089.8668.089; 0913.013.006

Email: nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

Website: