Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Đức Trường
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Đức Trường

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Chăn nuôi Thú y

Di động:

Email: nguyenductruong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Đức Trường

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Animals Science and Veterinary Medicine

Tel:

Email: nguyenductruong@tuaf.edu.vn

Website: