Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Đức Tuân
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Đức Tuân

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Di động: +66 809626399

Email: nguyenductuan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenductuan

Name: Nguyễn Đức Tuân

Degree: Master of Science

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food Technology

Tel: +66 809626399

Email: nguyenductuan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenductuan