Chào mừng bạn đến với website: NCS-Thạc sĩ Nguyễn Duy Hải
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Duy Hải

Học vị: NCS-Thạc sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: (+84)983706139 or (+886)978345365

Email: nguyenduyhai@tuaf.edu.vn

Website: http://www.tuaf.edu.vn/khoamt

Name: Nguyễn Duy Hải

Degree: Master

Title: Lecturers

Office Address: Faculty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: (+84)983706139 or (+886)978345365

Email: nguyenduyhai@tuaf.edu.vn

Website: http://www.tuaf.edu.vn/khoamt