Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Hưng Quang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Hưng Quang

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Phó giáo sư

Địa chỉ: Khoa CNTY

Di động: 0985588164

Email: nguyenhungquang@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Hưng Quang

Degree: PhD

Title: Asc Prof

Office Address:

Tel: 0985588164

Email: nguyenhungquang@tuaf.edu.vn

Website: