Chào mừng bạn đến với website: Phó Giáo sư.Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hồng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hồng

Học vị: Phó Giáo sư.Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Nông học

Di động: 0912739448

Email: nguyenhuuhong@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/khoa/1/khoa-nong-hoc

Name: Nguyễn Hữu Hồng

Degree: Associate Professor. Dr

Title: Main lecturer

Office Address: Faculty of Agronomy - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0912739448

Email: nguyenhuuhong@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/khoa/1/khoa-nong-hoc