Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Lan Hương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Lan Hương

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Xóm 10 xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

Di động: 01686323307

Email: nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn

Website: nguyenlanhuong

Name: Nguyễn Lan Hương

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Group 10, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City

Tel: 01686323307

Email: nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn

Website: nguyenlanhuong