Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Lê Duy
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Lê Duy

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Quản lý Tài Nguyên

Di động: 0787210585

Email: nguyenleduy@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Lê Duy

Degree: Master Degree

Title:

Office Address: Faculty of Natural Resources Managent

Tel: 0787210585

Email: nguyenleduy@tuaf.edu.vn

Website: