Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Lê Duy
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN GIÁ ĐÁT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN GIÁ ĐÁT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Vũ Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Lê Duy

Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm TN

TÓM TẮT

Giá đất của Việt Nam hiện nay đang rất cao so với mặt bằng thu nhập của đại đa số người dân. Việc giá đất lên cao và thị trường bất động sản không ổn định có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan giữ vai trò quan trọng là vấn đề quy hoạch. Quy hoạch không ổn định, không khoa học, không dự báo hết nhu cầu thì nó sẽ kéo theo nhiều vấn đề bất cập về giá đất. Thành phố Thái Nguyên là cửa ngõ, đầu mối giao thông và giao lưu phát triển kinh tế giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng núi phía Bắc. Thành phố Thái Nguyên đang trên đà phát huy lợi thế và vai trò của quy hoạch cho quá trình đô thị hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc thực hiện quy hoạch các dự án đầu tư phát triển đô thị. Nghiên cứu ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có ý nghĩa rất quan trọng cho công tác quản lý đất đai và làm cơ sở cho thị trường bất động sản phát triển.

Từ khóa: Quy hoạch sử dụng đất, giá đất, Thái Nguyên