Chào mừng bạn đến với website: Đại học Nguyễn Mai Thu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Mai Thu

Học vị: Đại học

Chức danh: Chuyên viên

Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0914 598 895

Email: nguyenmaithu@tuaf.edu.vn

Website: http://itc.tuaf.edu.vn/

Name: Nguyễn Mai Thu

Degree: Bachelor

Title: Officer

Office Address: International Training and Development Center, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0914 598 895

Email: nguyenmaithu@tuaf.edu.vn

Website: http://itc.tuaf.edu.vn/