Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

Di động: 0984168922

Email: nguyenmanhcuong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Mạnh Cường

Degree: Master of Animal Science

Title: Junior Lecturer

Office Address: Quyet Thang Commune, Thainguyen city

Tel: 0984168922

Email: nguyenmanhcuong@tuaf.edu.vn

Website: