Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Dũng

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Môi trường - Đại học nông lâm Thái Nguyên

Di động:

Email: nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

Website: Khoa Môi Trường

Name: Nguyễn Mạnh Dũng

Degree: Master of Science

Title: Lecture

Office Address: Environmental Faculty

Tel:

Email: nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

Website: Khoa Môi Trường