Chào mừng bạn đến với website: Nguyễn Mạnh Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Dũng

Học vị:

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Môi trường - Đại học nông lâm Thái Nguyên

Di động:

Email: nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

Website: Khoa Môi Trường

Name: Nguyễn Mạnh Dũng

Degree:

Title: Lecture

Office Address: Environmental Faculty

Tel:

Email: nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

Website: Khoa Môi Trường

1. RESEARCH INTEREST:

 

Environmental Treatment ( photocatalyst, adsorption)

Semiconductor, g-C3N4, Metal oxide, Mxene, capital ionization

 

2. EDUCATION AND TRAINING

 

2013 - Đai học Southern Luzon State University, Philippines (Tăng cường)

Đại học  Bình Đông

Đại học Thanh Hoa

 

3. LABORATORY: 

 

Là thành viên nhóm nghiên cứu của Đại học Y dược và Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, TT môi trường.

 

Những lĩnh vực nhóm đã và đang xây dựng, chủ yếu là những nghiên cứu cở bản liên quan tới vật liệu nano trong xử lý nước thải, phát hiện chất ô nhiễm và lĩnh vực năng lượng, cụ thể như:

 

Xử lý nước thải:

- Photodegradation, Electrochemistry Degradation, Photoelectrochemical Degradation

- Capacitive Deionization (CDI)

- Adsorption

- Catalyst

Năng lượng: 

- Oxygen reduction reaction, Hydrogen production