Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuấn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Viện Khoa học Sự sống

Di động:

Email: nguyenmanhtuan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Mạnh Tuấn

Degree: Doctor of Science

Title: Lecturer/Researcher

Office Address: Institute of Life Science

Tel:

Email: nguyenmanhtuan@tuaf.edu.vn

Website: