Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Minh Cảnh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Minh Cảnh

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Di động: 0988741719

Email: nguyenminhcanh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Minh Cảnh

Degree: Masters

Title: Lecturers

Office Address: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0988741719

Email: nguyenminhcanh@tuaf.edu.vn

Website: