Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Trưởng BM Quản lý đất đai & BĐS

Địa chỉ: Quyết Thắng, Thái Nguyên

Di động: 0983.454.954

Email: nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Website: www.tuaf.edu.vn

Name: Nguyễn Ngọc Anh

Degree: PhD

Title: Head of Land management and Real estate

Office Address: Quyet Thang, Thai Nguyen

Tel: 0983.454.954

Email: nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Website: www.tuaf.edu.vn

I. Quá trình đào tạo

1. Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành Quản lý đất đai (2003) tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

2. Thạc sỹ Nông nghiệp, chuyên ngành Quản lý đất đai (2008) tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

3. Tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý đất đai (2017) tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

II. Hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu công nghệ định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System).

2. Hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographical Information System)

3. Công nghệ Viễn thám RS (Remote Sensing) trong các hoạt động như thành lập bản đồ địa hình, hiện trạng, địa chính,…

4. Các công nghệ thành lập Bản đồ số (Digital Mapping), các phần mềm về bản đồ số và Hệ thống thông tin địa lý. Cụ thể: Phần mềm đồ hoạ MicroStation & hệ thống Mapping Office; Mapinfor; ArcView; ArcGIS; phần mềm xử lý ảnh viễn thám ERDAS… phần mềm mã nguồn mở như QGis,…