Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lan

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Trung tâm NN-THƯD

Di động: 0987025715

Email: nguyenngoclan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Ngọc Lan

Degree: MSc

Title: Lecturer

Office Address: Center of Foreign Languages and Applied Informatics

Tel: 0987025715

Email: nguyenngoclan@tuaf.edu.vn

Website: