Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Quốc Huy
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Di động: 0977759007

Email: nguyenquochuy@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Quốc Huy

Degree: Master of Science

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development

Tel: 0977759007

Email: nguyenquochuy@tuaf.edu.vn

Website:

Đào tạo

1. Đại học

- Chuyên ngành: Phát triển nông thôn

- Năm tốt nghiệp 2010

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Phát triển nông thôn

- Năm bảo vệ: 2013