Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Môi trường

Di động: 0983.090.796

Email: nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthanhhai

Name: Nguyễn Thanh Hải

Degree: PhD.

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Environment

Tel: 0983.090.796

Email: nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthanhhai

Quá trình đào tạo

Năm 1997-2001: Học Đại học ngành Quản lý đất đai - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Năm 2002-2004: Học cao học ngành Quản lý đất đai - Đại học Nông nghiệp 1 - Hà Nội

Năm 2007-2010: Nghiên cứu sinh ngành Nông nghiệp - Đại học Tổng hợp Laguna - Philippines