Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Thế Cường
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thế Cường

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Trưởng phòng

Địa chỉ: Phòng phân tích hóa học-Viện khoa học sự sống

Di động: 0912002776

Email: nguyenthecuong@tuaf.edu.vn

Website: www.tils.tuaf.edu.vn

Name: Nguyễn Thế Cường

Degree: Master

Title: Manager

Office Address: chemical analysis room-institude of life siences - nest 10 - quyet thang wards- Thai nguyen province

Tel: 0912002776

Email: nguyenthecuong@tuaf.edu.vn

Website: www.tils.tuaf.edu.vn