Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thế Huấn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thế Huấn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Nông học

Di động: 0912479928

Email: nguyenthehuan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Thế Huấn

Degree: PhD

Title:

Office Address:

Tel: 0912479928

Email: nguyenthehuan@tuaf.edu.vn

Website:

Giới thiệu bản thân